HoReMag лого

Екоорганизация алармира за ГМО в продавани в България фуражи

Автор: Horemag.bg
14/12/2011

Фуражи, продавани в България, са показали наличие на генномодифицирани организми (ГМО), без това да е указано изрично върху етикетите, съобщиха от неправителствената организация "За Земята".

Екоорганизацията и Общественият център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) са взели проби от произволни партиди фуражи, като резултатите са показали наличие на ГМО в поне един от тях.

В проба от соев шрот е установено наличие на над 5% на генномодифицирана соя "Roundup". От екоорганизацията припомнят, че според евронормите при съдържание на ГМО над пределно допустимите количества от 0,9% пакетиращите компании са длъжни да го отразят върху етикетите.

Еколозите настояват за строг контрол и призовават отговорните органи да предприемат съответните действия, така че да се предотвратят подобни продажби в бъдеще.

Същевременно от земеделското министерство неотдавна са съобщили с писмо до организацията, че генномодифицирани фуражи са внасяни през Румъния и се продават свободно в страната.